Java Klub @ Pamet

Dobrodošli u Java Klub!

Java klub je novo mesto za okupljanje JavaSvet JUG. Firma Pamet iz Beograda je velikodušno ustupila prostor za povremena - i, nadamo se, redovna - okupljanja JUG. Java Klub je okrenut diskusijama na unapred dogovorenu temu i prikazu korišćenih tehnologija i metodologija; razmeni iskustava.

Teme

  1. Java 8
    Novosti koje nas čekaju u sledećoj verziji Jave.

  2. JUG & Klub
    Kako da zajedno najbolje iskoristimo JUG i JavaKlub.

Kada i gde

3. Oktobar u 18:00
Sava Centar
Milentija Popovića 9, Beograd
sala #4, I sprat

Pregled

Možda i najbolje okupjanje do sada, na kome je bilo preko 50 ljudi. Pregled najvažnijih novosti Jave 8 je pratila diskusija, koja se potom nastavila i proširila na moguće sledeće teme u okviru Java kluba. Atmosfera je (po subjektivnom mišljenju) bila odlična, a prostor (sala za nameštajem iz sedamdesetih, retro, ali sa stilom) je samo doprineo dobrom utisku.

Firma Pamet

Pamet Pamet je privatna kompanija osnovana 1995. godine, sa sedištem u Beogradu i San Francisco-u.

Mi razvijamo inovativne i moderne web aplikacije koristeći napredne Java i mobile tehnologije. Naš softver pokreće IT sisteme najvećih US kompanija iz oblasti životnog osiguranja, a naše mobilne aplikacije se nalaze na preko milion pametnih mobilinih telefona.

Pametni ljudi menjaju svet.
www.pamet.co.rs

Fotografije