Git & GitHub

Još jedna poseta YC Lab na kojoj je JavaSvet predstavio git i GitHub.