Slabe References & Prikaz programa

Pregled

U Nedelju, 4. Novembra 2007. u Kulturnom centru 'REX' je održan 7. sastanak. Prisustvovalo je svega 11 posetilaca. Prostorije REXa su odlične i ima izgleda da sastanci počnu da se tu redovno održavaju - naravno, ako to uopšte više i ima smisla.

Teme sastanka

1) Otvorena diskusija: Kako (ponovo) stvoriti kulturu zajednice?

Kratak podsetnik. Koji su benefiti. Tražimo ljude za aktivan rad. Prezentacija (PowerPoint 2007 format)

2) Slabe reference

Predstavljene su slabe reference i prikaz java.lang.ref paketa.

3) Predstavljanje programa za obračun zarada

Po prvi put je i predstavljena neka gotova aplikacija. Predstavljena je arhitektura, korišćeni alati, problemi na koje se nailazilo u toku rada i kako su oni rešavani. Čini se da je prikaz bio interesantan, jer sama aplikacija zbog svoje prirode obuhvata širi spektar problema. Prezentacija nije objavljena pošto ona sama za sebe ne donosi nikakve korisne informacije.