Spring

Konsultanska firma "Solutions For Human Capital, d.o.o." (S4HC) u saradnji sa "JavaSvet" Java zajednicom je 19. Maja 2005. godine organizovala otvoreno predavanje "It's SPRING time!". Na predavanju je predstavljen "Spring Framework", razvojno okruženje za programski jezik Java. Ono što je ovo predavanje učinilo posebnim su predavači Rod Johnson i Rob Harrop, tvorci i glavni razvijaoci "Spring" okruženja. Predavanje je bila jedinstvena prilika da se o ovom izuzetno popularnom okruženju čuje upravo od samih njegovih tvoraca.

Predavanju održanom u beogradskom hotelu Hyatt Regency je prisustvovalo nešto više od 150 ljudi. Većina prisutnih su bili profesionalni razvijaoci Java aplikacija, koji su i predstavljali osnovnu ciljnu grupu. Naravno, pravo je zadovoljstvo bilo videti apsolvente i studente na predavanju, kao i druge profile, što samo znači da je postojalo zapaženo interesovanje za ovaj nesvakidašnji događaj.

Samo predavanje je bilo izuzetno dobro. Rod Johnson i Rob Harrop su uspeli da za nešto više od 3 sata koliko je trajalo predavanje uspešno predstave Spring okruženje, od razloga zašto je ono nastalo do nekih konkretnijih načina njegove upotrebe. Na taj način je Spring približen i onima koji se do sada nisu susreli sa ovim okruženjem, ali i onima koji nešto znaju o njemu ili su ga već koristili u razvoju. Svi prisutni su dobili i mali poklon: CD sa snimljenom poslednjom verzijom Spring okruženja, osnovnim Java alatima, kao i sa prezentacijama korišćenim na predavanju, s obzirom da je materijala bilo više nego što je moglo biti ispredavano za predviđeno vreme.

Na kraju se još jednom zahvaljujemo firmi S4HC i Aleksandru Seoviću na ovom jedinstvenom i izuzetnom Java događaju, koji je na višestruke načine važan za celokupnu progamersku zajednicu na ovim prostorima.

Pregled predavanja

Na prvom predavanju Rod Johnson je dao pregled Spring okruženja. Predavanje je započeto s predstavljanjem ciljeva okruženja, ujedno adresirajući probleme uočene pri dosadašnjem načinu razvoja J2EE aplikacija. Naglašena je potreba za novom vrstom kontejnera (tkzv. lightweight kontejneri) koji bi koristeći Inversion of Control (IoC) princip na neometajući (non-intrusive) način radili sa biznis objektima sistema. Usledili su jednostavni primeri korišćenja Spring okruženja na kojima je objašnjen njegov način rada i konfigurisanja. Preostalo vreme je utrošeno na dalje predstavljanje arhitekture Springa i njegovu integraciju sa poznatim Java tehnologijama (AOP, MVC, DAO, JTA…) čija je podrška u Springu ostvarena na takav način da njihovu svakodnevnu upotrebu čini značajno lakšom, ne gubeći na osnovnoj funkcionalnosti.

Posle par pitanja i kratke pauze, Rod Johnson je povetio više pažnje Spring-DAO, delu Springa posvećenom pristupu podacima (data access). Ukratko, Spring omogućava lako korišćenje bilo standardnih Java tehnologija za pristup relacionim bazama (JDBC), bilo modernih alata za mapiranje relacionih entiteta u objekate (ORM).

Nakon dobrodošle pauze za čaj i kafu, predavanje je nastavio Rob Harrop koji se okrenuo pomalo specifičnom delu Jave i Springa, JMX tehnolgiji. Kroz žive primere je prikazao jednostavnost korišćenja JMX-a kroz Spring framework, podižući pomalo nezgodan rad sa JMX na jedan viši, i svakako udobniji, nivo korišćenja.

Predavači

Rod Johnson je otac Spring frameworka, jedan od vodećih stručnjaka za razvoj Java i J2EE aplikacija. Iskusan je konsultant, open-source developer, popularan učesnik konferencija i autor poznatih best-seller knjiga. Rod poseduje široko iskustvo stečeno u radu sa kompleksnim sistemima iz raznolikih sfera poslovanja. Specijalizovao se za Java server-side aplikacije 1996, a pre toga je radio kao C/C++ developer. Iskustvo konsultanta ga je navelo da uoči probleme modernog razvoja aplikacija posmatrano i sa klijentske i sa tehnološke strane, koje su dovele do kritičkog pogleda na J2EE arhitekturu, a potom i do razvoja Spring frameworka.

Rod je autor knjige Expert One-on-One J2EE Design and Development, jedne od najpopularnije ikada izdate J2EE knjige. Njen nastavak, J2EE without EJB je samo potvrdio viziju lightweight razvoja aplikacija. 2003 je započeo sa Spring frameworkom, koji se i danas veoma aktivno razvija. Ujedno je i član ekspertskih grupa za Servlet 2.4 i JDO 2.0 specifikacije. Trenutno radi u Interface 21 preko koje nastavlja sa razvojem i širenjem novog, post-EJB pristupa razvoju J2EE aplikacija.

Rob Harrop je softverski konsultant specijalizovan za izradu visoko performantnih i skalabilnih aplikacija. Kao iskusan arhitekta posebno je naklonjen razumevanju i rešavanju kompleksnih problema pri dizajniranju sistema. S velikim znanjem i Java i .NET okruženja, Rob je uspešno završavao projekte za obe platforme, za klijente iz različitih poslovnih sfera.

Rob je ujedno i jedan od glavnih developera Spring frameworka od Juna 2004 godine. Trenutno zaposlen u Interface 21, radi na usavršavanju JMX i AOP celina Spring-a. Ujedno je i ko-osnivač softverske kompanije Cake Solutions Limited od 2001, dok je pre toga nekoliko godina radio kao lead developer u dotcom kompanijama. Član je JCP i uključen je u JSR-255 grupu eksperata za JMX 2.0. Autor je pet knjiga, uključujući i trenutno vrlo popularnu "Pro Spring".

Slike sa predavanja

Rod i Rob pre predavanja

Poslednje pripreme

Publika s nestrpljenjem očekuje početak

Pogled iz zadnjeg reda

Rod u akciji #1

Rod u akciji #2

Svi su u stvari došli da proćaskaju uz dž čaj i kafu:)

Rob u akciji

Linkovi i prezentacije

sve prezentacije (1.6 MB)

www.springframework.org

obaveštenje i komentari o predavanju

Solutions For Human Capital