Tomcat na Mašinskom fakultetu

27. Novembra 2004. godine održana je promocija Jave i J2EE na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Informatička škola "Digital Wizards" je u saradnji sa Mašinskim fakultetom omogućila ovu promociju i učestvovala u njoj zajedno sa JavaSvetom. Cilj promocije je bio da se najpre zainteresovanim studentima prikaže programski jezik Java i Java tehnologije, kao i da se ukratko pokaže kako se prave server-side aplikacije.

Usled tehničkih problema, nije bilo mogućnosti da se ova akcija proprati na odgovarajući način, a izvesnost održavanja nije bila poznata do poslednjeg trenutaka. Ujedno se zbog toga i izvinjavamo svim članovima koji bi možda došli na promociju, da su bili na vreme obavešteni. Bilo kako bilo, pored svih problema našlo se načina da se promocija konačno i održi, što se može videti sa sledećih slika:)

Svaki početak je težak…

Održana promocija je prvobitno zamišljena kao pravi Java workshop u kome bi slušaoci aktivno učestvovali u radu sa Java tehnologijama, razvijajući zajedno jednostavne desktop i server-side aplikacije. Jasno je, međutim, da je pored naše dobre volje potrebno da još neki uslovi i faktori budu zadovoljeni, a na koje već nemamo direktan uticaj, kako bi cela ova ideja u potpunosti zaživela.

Nadamo se da je ovo samo (težak:) početak ovakvih akcija koje bi se održavale na fakultetima ili u prikladnim okruženjima… jer Java je tu da se nesmetano širi:)