Sastanak 1

Dana 14. Avgusta 2004. godine, sa početkom u 10 časova, održan je prvi sastanak JavaSvet zajednice. Sastanak je održan prema sledećem programu:

  1. Pregled JavaSvet zajednice. Predavač: Igor Spasić
  2. Java - nepokrivena tržišna niša. Predavač: Vuk Savićević, ICTT
  3. Aspektno programiranje u Javi. Predavač: Nemanja Kostić

Sastanku je prisustvovalo ukupno 27 ljudi, od čega je 23 člana zajednice bilo unapred prijavljeno. Ukupan broj prijavljenih da dolazi je bio 34, tako da je došlo manje nego što se najavilo, ali i dalje u granicama očekivanog:) 23 člana se izjasnilo da su sprečeni da dođu, iako bi želeli da prisustvuju sastanku. Sve u svemu, oko 50-tak članova je pokazalo zainteresovanost za sastanke, što je skoro jedna trećina svih registrovanih. Reklo bi se da je ovo fina brojka, veća nego što je bilo očekivano.

Tema #1: Pregled JavaSvet zajednice

Prva tema kojom je počeo sastanak je bila "Pregled JavaSvet zajednice". Cilj ove ne tako duge (nadamo se;) prezentacije je bio da se prikažu, objasne i približe osnovni motivi i ideje koje se nalaze iza JavaSvet inicijative. Pored izlaganja informacija čiji se deo nalazi na samom sajtu, bilo je reči o aktivnostima zajednice, projektima i planovima. Naglašeno je da je zajednica otvorenog tipa i da omogućava svima da učestvuju u njenom radu.

Ovde možete downloadovati PDF prezentacije za prvu temu: Pregled JavaSvet zajednice (135 KB).

Tema #2: Java - nepokrivena tržišna niša

Ovo efektno izlaganje je ujedno prikazalo nove pravce koji se planiraju u zajednici, a koji su u direktnoj vezi sa Sunom. Reč je, za početak, o prikupljanju informacija od članova zajednice o zastupljenosti Jave, uključenosti naših stručnjaka i mogućnostima za razvoj novih projekata u IT sektoru. Rezultati toga bi bili svojevrsni workshop sastanci, gde bi u saradnji sa Sunom i članovima zajednice ponudili rešenja krajnjim klijentima. Više o ovome će biti reči u skorije vreme.

Tema #3: Aspektno programiranje u Javi

Posle kraće pauze, koja je bila utrošena na osvežavajuće napitke i čavrljanje:) usledila je i hard-core Java tema. Aspektno programiraje je relativno nova stvar, te je bilo izuzetno zanimljivo čuti šta ono predstavlja i donosi. Akcenat je stavljen na AspectJ realizaciju aspektnog programiranja, koje je danas najkompletnije takvo rešenje i koje pruža najviše mogućnosti. Samo predavanje je bilo prožeto primerima koji su se mogli pratiti bez većih napora, a odlično su poslužili da se objasne principi AOPa.

Ovde možete downloadovati PDF prezentacije za treću temu:

Aspektno programiranje u Javi (125 KB).

Ljubaznošću predavača, možete downloadovati i nešto proširen ispredavani materijal:

Aspektno programiranje u Javi (predavanje) (409 KB).

Atmosfera sa sastanka

Prvi sastanak je ujedno služio i da pokaže kako bi mogli da izgledaju sledeći sastanci zajednice. Ideja je da to budu organizovani i pripremljeni sastanci, na kojima će moći da se čuje nešto korisno i zanimljivo; ali i na kojima ćemo moći slobodno da diskutujemo o izloženom ili o bilo čemu drugom. Evo nekih fotografija napravljenih za vreme predavanja, tek da se pokaže kako je to izgledalo:)

Na kraju ostaje da se zahvalimo svima koji su odvojili vreme i došli na sastanak. Prvi sastanak je uvek dragocena stvar, pa se nadamo da je opšti krajnji utisak pozitivan.

Vidimo se na sledećem okupljanju!