OpenIT 2011

Ljubaznošću AIESECa dobili smo priliku da zajedno sa "NetBeans User Group Serbia" i Zoranom Ševaracem predstavimo "Java Community u Srbiji" na OpenIT konferenciji. Nakon kratkog predstavljanja NUG i JUG, pokušali smo da pošaljemo poruku o značaju open-source communityja, a naročito o značaju razvoja i objavljivanja projekata. Kako su studenti bili ciljna grupa ovog predavanja, ukazano je na vrednosti učestvovanja u razvoju projekata, čime se, najkraće rečeno, na najbolji način stiču znanja potrebna za zapošljavanje posle završenog fakulteta.

Naša prezentacija je usledila odmah posle Oracle-ove, na kojoj je prikazana sjajna Oracle inicijativa: ThinkQuest takmičenje . Reč je o internacionalnom takmičenju za učenike/studente, a kategorija 'Application Development' najviše odgovara onome o čemu smo pričali i na našoj prezentaciji.