IT Dan 2007

IT Dan 2007

U Subotu, 29. Decembra 2007. u Kulturnom Centru REX u Beogradu, održan je niz predavanja o aktuelnim tehnologijama iz oblasti informatike i informacionih sistema. Ciljna grupa predavanja su bili prvenstveno studenti informatike i srodnih disciplina, ali i IT profesionalci zainteresovani za neke od ponuđenih tema.

Nažalost, zbog bolesti predavača, predavanje o jRuby-ju je otkazano. Iz istog razloga, predavanje o Solarisu je moralo biti skraćeno.

Posećenost predavanja je bila vrlo dobra s obzirom na pred-novogodišnji dan. Pored interesantnih predavanja, učesnicima su bile podeljene i neke nagrade, po nasumičnom izboru:)

Foto-galerija sa predavanja.

Pregled održanih predavanja

Pregled tema

Java

Java je jedan od najzastupljenijih programskih jezika u IT svetu. Zahvaljujući izuzetnoj fleksibilnosti platforme, Java je podržana na uređajima od mobilnog telefona do najmoćnijih računara na svetu. U Java ekosistemu se nalazi oko 6 miliona programera i oko 5,5 milijardi uređaja koji je podržavaju. Java je podržana na oko 80% mobilnih prodatih telefona (blizu pola milijarde). Od cifri je važnija činjenica da je Java besplatan otvoren projekat, tj. da je sav kod javno dostupan svakome, što omogućava apsolutnu transparentnost u poslovanju. http://java.sun.com/

Solaris

Solaris je operativni sistem kompanije Sun. 2005. godine gotovo kompletan izvorni kod Solarisa je otvoren u okviru projekta OpenSolaris. Sistem se pretežno koristi u okruženjima koja zahtevaju visok nivo sigurnosti i skalabilnosti (banke, vojska, bolnice i tako dalje). Od otvaranja izvornog koda postoji jaka inicijativa adaptacije Solarisa primenama poput razvoja softvera i kućne primene. OpenSolaris i Solaris su besplatno dostupni. http://www.sun.com/software/solaris/ http://www.opensolaris.org

Intel

Intel korporacija (Integrated Electronics Corporation) osnovana je 1968. godine u SAD i danas je najpoznatija po proizvodnji mikroprocesora i drugih integrisanih elektronskih kola. Intel takođe proizvodi mrežne karte, matične ploče, komponente i ostale računarske uređaje. http://www.intel.com/

SAP Research

SAP Research je istraživačko odeljenje firme SAP, najvećeg evropskog proizvođača softvera. SAP Research pruža mogućnosti studentima iz celoga sveta da u okviru različitih programa (praksa, diplomski rad, doktorske studije) prošire svoja znanja i steknu iskustva u radu sa najmodernijim tehnologijama u oblasti poslovnog softvera. http://www.sap.com/company/research.epx

Projekat SOCRADES

SOCRADES je projekat Evropske Unije čiji je primarni cilj razvoj platforme za dizajn, primenu i upravljanje automatizovanih industrijskih sistema sledeće generacije. Projekat se zasniva na korišćenju paradigme Servisno Orjentisanih Arhitektura (SOA), kako na nivou biznis-softvera, tako i na nivou uređaja. Na projektu aktivno učestvuje 15 kompanija iz 6 evropskih zemalja, među kojima su SAP, Schneider Electric, Siemens i Jaguar. http://www.socrades.eu/

Sun SPOTs

Sun SPOT je senzorski nod firme Sun. Reč je o minijaturnom računaru sposobnom da komunicira sa senzorima i aktuatorima (servo motorima na primer), sa drugim uređajima koji koriste isti standard radio komunikacije, kao i sa računarima putem serijskog ili USB porta. Bitna osobina SPOTa je mogućnost programiranja u Javi, što znatno olakšava jnegovu primenu. Sun SPOT je aktivno korišćen u gore pomenutom projektu SOCRADES. http://www.sunspotworld.com/

Sun Akademska Inicijativa

Akademska inicijativa Sun Microsystemsa omogućava studentima besplatan pristup web-baziranim kursevima iz oblasti Jave i Solarisa, kao i popust prilikom polaganja ispita za sticanje Sun sertifikata. Univerzitet u Beogradu i Megatrend su članovi ove inicijative. http://www.javasvet.net/projekti/sunac/index.html http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/programs/sai/